Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όλεν την νύχταν σ’ όρωμα μ’

Όλεν την νύχταν σ’ όραμα μ’/Αχ! Βαχ! Κεχριμπάρ’Όλεν την νύχταν σ’ όραμα μ’/Αχ! Βαχ! Κεχριμπάρ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Όλεν την νύχταν σ’ όρωμα μ’
εσέν, πουλί μ’, ελέπω
πως κείσαι σ’ εγκαλόπο μου
και τα μαλλία σ’ πλέκω

Κοιμούμαι με το νούνιγμα σ’,
με τ’ όνομα σ’ γνεφίζω
Τερώ, πουδέν ’κ’ ελέπω σε,
καίουμαι και βρουλίζω

Η σεβντά σ’ κοφτερόν μαχ̌αίρ’
και σίδερον ξαμμένον
Ν’ αηλί εκείνον την καρδι͜άν
όθεν έν’ καρφωμένον

Ντως το μαχ̌αίρ’ σην καρδία μ’,
έπαρ’ όλον το αίμαν
Τη σέβντα ντ’ έχω για τ’ εσέν,
πουλί μ’, μ’ εβγάλτς α’ ψέμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
βρουλίζωφλέγομαι, καίγομαι brûler
γνεφίζωξυπνώ
εβγάλτςβγάζεις
εγκαλόποαγκαλιά, αγκαλίτσα
ελέπωβλέπω
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καίουμαικαίγομαι
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
κοιμούμαικοιμάμαι
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νούνιγμασκέψη
ντωςχτύπα (προστ.)
ξαμμένονπυρωμένο
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
όρωμαόνειρο
πουδένπουθενά
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τερώκοιτώ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr