Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ντό να ’ίνουμαι;

Ντό να ’ίνουμαι/Αέτσ’ πως έν’ καλόν έν’Ντό να ’ίνουμαι/Αέτσ’ πως έν’ καλόν έν’

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γώγος Πετρίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Τα δάκρυ͜α μ’ ’κχ̌ύγουν σο ποτήρ’
ντο πίνω για τ’ αρνόπο μ’
[Ντό να ’ίνουμαι; / Θα σκοτώνω σε!]
Φαρμάκ’ ’ίνεται το ρακίν
και φαρμακών’ το ψ̌όπο μ’
[Ντό να ’ίνουμαι; / Θα σκοτώνω σε!]

Αρνί μ’, όντες κρούγω σο νου σ’,
κλάψον σα ποταμάκρι͜α
[Ντό να ’ίνουμαι; / Θα σκοτώνω σε!]
Πουλί μ’, τ’ εμόν το γιατρικόν
θα είν’ τ’ εσά τα δάκρυ͜α
[Ντό να ’ίνουμαι; / Θα σκοτώνω σε!]

Αρνί μ’, ας σο ’κ’ είδα σε κιάν’
τ’ ομματόπα μ’ θολούνταν
[Ντό να ’ίνουμαι; / Θα σκοτώνω σε!]
και αναμέν’νε τ’ άχαρα
με τ’ εσά ν’ ανταμούνταν
[Ντό να ’ίνουμαι; / Θα σκοτώνω σε!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέν’νεπεριμένουν, αναμένουν
ανταμούντανανταμώνουν
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εσάδικά σου/σας
θολούντανθολώνουν
’ίνεταιγίνεται
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
κλάψονκλάψε (προστ.)
κρούγωχτυπώ
’κχ̌ύγουνχύνονται, ξεχύνονται
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
ποταμάκρι͜αόχθες ποταμών
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr