Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Κλαίγω και κλαίν’ τα πουλόπα

Βάι ν’ αηλί εμέν/Κλαίγω και κλαίν’ τα πουλόπαΒάι ν’ αηλί εμέν/Κλαίγω και κλαίν’ τα πουλόπα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Κλαίγω και κλαίν’ τα πουλόπα,
τραγωδώ, κελαηδούνε
Εγώ -ν- όντες ’κι χ̌αίρουμαι
ατά πα ’κι πετούνε

Κλαίγω, τα δά̤κρυ͜α μ’ είν’ πικρά,
φαρμακών’νε το ψ̌όπο μ’
’Κι αφήν’νε με να χ̌αίρουμαι
και μετ’ εσέν, πουλόπο μ’

Πουλί μ’, τ’ εσόν-α η σεβντά
εμέν θα παλαλών’ με
’Κι θα ευρίεται γιατρός,
εμέν για να λαρών’ με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
αφήν’νεαφήνουν
είν’είναι (για πληθ.)
εσόνδικός/ή/ό σου
ευρίεταιβρίσκεται
’κιδεν οὐκί<οὐχί
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όντεςόταν
παπάλι, επίσης, ακόμα
παλαλών’τρελαίνει
πουλόπαπουλάκια
πουλόποπουλάκι
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τραγωδώτραγουδάω
φαρμακών’νεφαρμακώνουν
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8070 | Albums/Singles: 1245 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr