Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Βάι, ν’ αηλί εμέν!

Βάι ν’ αηλί εμέν/Κλαίγω και κλαίν’ τα πουλόπαΒάι ν’ αηλί εμέν/Κλαίγω και κλαίν’ τα πουλόπα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Που αποθάν’ ’κι κλώσκ̌εται,
[όι, όι ’κι κλώσ̌κεται/Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
που γερά ’κι νεούται
[όι, όι, αμάν, αμάν/όι, όι, όι, όι]
Σην ξενιτείαν π’ αρρωσταίν’,
[Όι, όι, ’κει π’ αρρωσταίν’/Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
αν κλώσ̌κεται λαρούται
[όι, όι, αμάν, αμάν/όι, όι, όι, όι]

Σην ξενιτει͜άν ερρώστεσα
[όι, όι, ερρώστεσα/Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
και σα κρεβάτι͜α κείμαι
[όι, όι, αμάν, αμάν/όι, όι, όι, όι]
Εφτά γιατροί τερούνε με,
[όι, όι, τερούνε με/Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
όσον τη μάνα μ’ ’κ’ είναι
[όι, όι, αμάν, αμάν/όι, όι, όι, όι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθάν’πεθαίνει
γεράγερνάει
ερρώστεσααρρώστησα
’κ’δενουκί<οὐχί
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
’κιδενουκί<οὐχί
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεσαι
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
τερούνεκοιτούν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5640 | Albums/Singles: 797 | Συντελεστές: 1056 | Λήμματα: 10155
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr