Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κανείται, γιάβρι μ’, άνοιξον

Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11

Στιχουργοί: Σοφία Σπάλλα Κωνσταντινίδου

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Πώς έτον και -ν- εφίλεσα
κρυφά εκείν’ τα χ̌είλι͜α
Κι έψ̌α ο μαύρον άθελα
ση ψ̌η σ’ ατόσον ζήλεια

Ε! γιάβρι μ’, ε! πουλί μ’,
συχώρεσον με τον ’φτωχόν,
πάει να θολών’ τ’ αχούλι μ’

Πώς έτον κρούγω την κιαντή μ’
γιαβρόπο μ’ / πουλόπο μ’ πουσ̌μανεύω
Κι εκείν’ το μελιστάλαχτον
το βλέμμα σ’ αραεύω

Ε! γιάβρι μ’, ε! πουλί μ’,
συχώρεσον με τον ’φτωχόν,
πάει να θολών’ τ’ αχούλι μ’

Άμον σ̌κυλίν σο κατωθύρ’
τ’ εσόν θα ξημερώνω
Κανείται, γιάβρι μ’, άνοιξον
μη τογραεύ’ με ο πόνον

Κανείται, πουλόπο μ’!
Ση κρεβατί’ σ’ το γιάν’ καικά
ποίσον με ολίγον τόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
γιάβριμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
γιάν’πλάι, πλευρά yan
εσόνδικός/ή/ό σου
έτονήταν
εφίλεσαφίλησα
έψ̌αάναψα
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
κατωθύρ’κατώφλι, η παράπλευρη και κάτω ξύλινη δοκός της πόρτας, ο πρόδρομος
κιαντήεαυτός kendi
κρούγωχτυπώ
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πουλόποπουλάκι
τογραεύ’κομματιάζει doğramak
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr