Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα παλαλά ντ’ ευτάω

Ποντιακό Γλέντι Νο3Ποντιακό Γλέντι Νο3

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Τα παλαλά ντ’ ευτάω
εσύ, ξάι να μη τερείς
και σ’ αυλάκ’ ντο εντώκες
εμέν να βάλτς ’κ’ επορείς
[Ποδεδίζω σε!]

Όλιον θέλτς να παίρτς φιστάν’
και σ’ οσπίτ’ ’κ’ έχομε τάν’
Παπούτσι͜α τακουνλία
μετ’ εύκαιρον κοιλία
[Λέγω σε, γιαβρί μ’!]

Όι! Ανέντροπον κατσίν,
εγέντον άμον γαμψίν
Η γλώσσα τ’ς άμον μάλα,
εφτά χωρία χαλάν’

’Κατό δράμι͜α βούτορον
και πενήντα δράμι͜α μέλ’
Το γλυκύν το φίλεμαν
έν’ απάν’ σο μεσημέρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
βάλτςβάζεις, τοποθετείς
βούτορονβούτυρο
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
γλυκύνγλυκιά/ό
δράμι͜αμονάδα βάρους, 1 δράμι=1/400 της οκάςμεσ. ελλ. δράμιον < τουρκ. dirhem < περσ. dirham < αρχ. ελλ. δραχμή (αντιδάνειο)
εγέντονέγινε
έν’είναι
εντώκεςχτύπησες, έκανες να
επορείςμπορείς
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
ευτάωκάνω, φτιάχνετεεὐθειάζω
έχομεέχουμε
θέλτςθέλεις
’κ’δενουκί<οὐχί
κατσίνπρόσωπο, μέτωπο
μάλαμυστρίmala/māle
μέλ’μέλι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ξάικαθόλου
οσπίτ’σπίτιhospitium<hospes
παίρτςπαίρνεις
παλαλάτρελά, τρέλες
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
τάν’το υγρό υπόλειμμα ορού γάλακτος ή κρέμας μετά το ανακάτεμα του βουτύρουԹան (tan)=λιώνω, ρέω
τερείςκοιτάς
φίλεμανφιλί
φιστάν’φουστάνιfistan<fustān
χαλάν’χαλάω/ει, καταστρέφω/ει
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr