Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έφυες μακρά

Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Όλεν τον κόσμον γυρίζω
και παντού ’ρωτώ
Πού θ’ ευρήκω το κορτσόπον
εγώ ντ’ αγαπώ;

Αραεύω σε
Εγώ θέλω σε
Έλα, πουλόπο μ’, σ’ εμέναν,
να λελεύω σε -ν!

Όλι͜α τα καλά σον κόσμον
’κι κομπών’νε με
Τα φιλέματα σ’, πουλόπο μ’,
θα λαρών’νε με

Έφυες μακρά,
ένοιξεν γεράν
Έλα, πουλόπο μ’, σ’ εμέναν
φέρον τη χαρά μ’

Όλεν τον χρυσόν σον κόσμον,
τον Παράδεισον
θα δίγω για να κερδίζω
το ψ̌όπον τ’ εσόν

Αραεύω σε
Εγώ θέλω σε
Έλα, πουλόπο μ’, σ’ εμέναν,
να λελεύω σε -ν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
γεράνπληγή, τραύμα yara
δίγωδίνω
ένοιξενάνοιξε
εσόνδικός/ή/ό σου
ευρήκωβρίσκω
έφυεςέφυγες
’κιδεν ουκί<οὐχί
κομπών’νεεξαπατούν, ξεγελούν, μτφ. σαγηνεύουν κομβόω
κορτσόπονκοριτσάκι
λαρών’νεγιατρεύουν, θεραπεύουν
λελεύωχαίρομαι
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
πουλόποπουλάκι
φέρονφέρε (προστ.)
φιλέματαφιλιά
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr