Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φέρεν τ’ αρνόπο μ’

Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11

Στιχουργοί: Σοφία Σπάλλα Κωνσταντινίδου

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


[Ωχ! Και -ν-] Είνας μανίτσαν έστεκεν
απέσ’ ση μέσ’ ση στράταν
Τριάντα χρόνι͜α ολόκληρα
σον ίδιον τόπον πάντα

[Ωχ! Και] Ζατί, κοντέσσα εγέρασεν
επέμ’νεν έναν τσίρταν
Μα τα θολά τ’ ομμάτοπα τ’ς
χωρίς τη στράταν ’κ’ ’ίν’νταν

[Ωχ! Και] Δεβάζ’ το γράμμαν κι όλον κλαίει,
ποτίζ’ α̤’ με τα δά̤κρυ͜α
Πόσ’ άλλο να παρακαλώ
για να κοντύντς τα μάκρι͜α;

[Ωχ! Και] Θεέ μ’, ’κι ακούς με ή ’κ’ ελέπ’ς
τ’ άσπρα τα μαλλία μ’;
Φέρεν τ’ αρνόπο μ’, ’κι θ’ αντέχ̌’
χρόνι͜α άλλα η καρδία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α̤’(α̤τό) αυτό, το
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
δεβάζ’διαβάζει, περνάει, πηγαίνει κπ/κτ κάπου
είναςένας/μία
ελέπ’ςβλέπεις
επέμ’νεναπόμεινε
ζατίεξάλλου zaten/ẕāten
’ίν’ντανγίνονται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοντέσσακοντή
κοντύντςκονταίνεις
μάκρι͜αμήκη
μέσ’μέση
τσίρτανσταλιά
φέρενφέρε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr