Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έναν όνειρον

Αγαπώ τα έμορφα - Καραπαναγιωτίδης Νο11Αγαπώ τα έμορφα - Καραπαναγιωτίδης Νο11

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Λάμπης Σιαμίδης


Απόψ’ είδα έναν όνειρον,
εποίν’ναν το ταφόπο μ’
Σην ποταμέα, σ’ έναν κάσ̌’,
αφκά σ’ έναν δεντρόπον

Το δέντρον εμέν έτσ̌ουξεν
κι ερρούξαν τα φυλλόπα τ’
Έρθαν και τοπλαεύ’ν’ ατα
δύ’ όμορφα κορτσόπα

Τα φύλλα ετοπλάεψαν
να ’φτάνε μαξιλάρι
Πάντα για να θυμούντανε
εμέν το παλληκάρι

Επάρ’τε με -ν- ας σο ταφίν,
ν’ ακούτε τη λαλία μ’
Ν’ ακούει͜ ατο και το δεντρόν
πέλκιμ’ εβγάλ’ κλαδία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατααυτά
αφκάκάτω
εποίν’νανέκαναν, έφτιαχνανποιέω-ῶ
έρθανήρθαν
ερρούξανέπεσαν
ετοπλάεψανμάζεψαν, συγκέντρωσανtoplamak
έτσ̌ουξενέτσουξε, λυπήθηκε, συμπόνεσε
κάσ̌’απότομος βράχος, γκρεμόςkaş
κορτσόπακοριτσάκια
λαλίαλαλιά, φωνή
πέλκιμ’ίσως να, πιθανόν να, μπας και (με την ελπίδα να συμβεί)belki + μη (αραβ. bel+ περσ. ki)
ταφόποτάφος (υποκορ.)
’φτάνε(ευτάνε) κάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
φυλλόπαφυλλαράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr