Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έκαψες την καρδία μ’

Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11

Στιχουργοί: Γεώργιος Σπινθηρόπουλος

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Έκαψες την καρδία μ’,
επέρες τ’ εμόν την ψ̌ην
Με τα παλαλά ντ’ ευτάς
θα βάλτς με͜ απέσ’ σο ταφίν

Μίαν λες για τ’ εμέν ζεις,
ύστερα «’κι θέλω σε»
Μίαν λες «για τ’ εσέν ζω»,
ύστερα «’κι θέλω σε»
Οξ̌ωκά σκοτίαν έν’
λες με «εξημέρωσεν»

Θα στείλτς με ση χαμονήν
κι εσύ ’κ’ εγροικάς ατο
Ό,τι λέγ’νε σε οι άλλ’
εσύ πας ευτάς ατο

Θέλω να φεύω απ’ εσέν,
πολεμώ και ’κ’ επορώ
Θα στείλτς με ξαν σο κρεμόν
κι εγώ ατό ’κ’ εγροικώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
βάλτςβάζεις, τοποθετείς
εγροικάςκαταλαβαίνεις
εγροικώκαταλαβαίνω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
επέρεςπήρες
επορώμπορώ
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρεμόνγκρεμό
λέγ’νελένε
μίανμια φορά
ξανπάλι, ξανά
οξ̌ωκάέξω
παλαλάτρελά, τρέλες
σκοτίανσκοτάδι
στείλτςστέλνεις
ταφίντάφος
φεύωφεύγω
χαμονήνχαμό, όλεθρο
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr