Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ποίος εξέρ’;

Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11

Στιχουργοί: Σοφία Σπάλλα Κωνσταντινίδου

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Τραγωδώ, μάνα, κι η ψ̌η μ’ κλαίει
θα̤ρρείς μοιρολογά με
Θα̤ρρείς οι δύ’ μουν σο ταφίν
εχπάσταμε και πάμε

Τερώ τίναν αφήνω οπίσ’
και ποίος έν’ σο γιάνι μ’
Κι ατή φτουλίεται και κλαίει
κουπίεται απάν’ ι-μ’

Κλώθω τα λόγια μ’, τη γαϊτέ -ν,
«τσ̌άπαν μ’ ευτάς» λέει «κόπον»
«Τα δάκρυ͜α σ’ τρέχ’νε σα κρυφά
και καίγ’νε εμέν...το ψ̌όπο σ’»

Σ’κώνω κορώνα,¹ ’κι τρομάζ’
πάει ίσα η λαλία μ’
Ποίος εξέρ’ ντο τσ̌απαλαεύ’
σο αίμαν η καρδία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γαϊτέμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
γιάνιπλάι, πλευρό yan
έν’είναι
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
εχπάσταμεαναχωρήσαμε, κινήσαμε για
καίγ’νεκαίνε
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώθωκλώθω, γυρνώ
κορώνα(ή κορόνα) κουρούνα, μτφ. προσφώνηση γυναίκας (για γυναίκα που χήρεψε), μτφ. καημένη κορώνη
κουπίεταιπέφτει μπρούμυτα, χύνεται
λαλίαλαλιά, φωνή
μουνμας
οπίσ’πίσω
σ’κώνωσηκώνω
ταφίντάφος
τερώκοιτώ
τίνανποιον/α
τραγωδώτραγουδάω
τρέχ’νετρέχουν
τρομάζ’τρέμει
τσ̌απαλαεύ’παλεύω/ει, αγκομαχώ/εί çabalamak
τσ̌άπαντζάμπα, δωρεάν, μάταια caba/cabāˀ
φτουλίεταιμαδιέται, τραβά τα μαλλιά του, ξεπουπουλιάζεται
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα
Σημειώσεις
¹ Εδώ ως «ανεβάζω τον τόνο της φωνής μου»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7967 | Albums/Singles: 1194 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr