Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγάπανα τα έμορφα

Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


[Και -ν-] Εγάπανα τα έμορφα
κορτσόπα σο χωρίο μ’
Ατά έταν ντο έφαγαν
όλεν/όλον τ’ εμόν το βίον

Εγώ εποίν’να παλαλά
με τα κορτσόπα τα μικρά
Ντροπή ντ’ έτον ’κ’ εγνώριζα,
την ψ̌η μ’ εχαρεντέριζα

[Και -ν-] Εθάρρ’να έτον εύκολον
να έ͜εις πολλά σεβτάδες
Να τρως, να πίντς, να χ̌αίρεσαι
με τ’ έμορφους νυφάδες

Εγώ εποίν’να παλαλά
με τα κορτσόπα τα μικρά
Ντροπή ντ’ έτον ’κ’ εγνώριζα,
την ψ̌η μ’ εχαρεντέριζα

[Και -ν-] Ατώρα επέμ’να μαναχός,
νι͜ά ’σπίτ’ έχω, νι͜ά τόπον
Τα τέρτι͜α έρθαν κι εσάρεψαν
σο μαύρον το καρδόπο μ’
Τα τέρτι͜α έρθαν κι εσάρεψαν
μάνα, σ’ εμόν το ψ̌όπον

Εγώ εποίν’να παλαλά
με τα κορτσόπα τα μικρά
Ντροπή ντ’ έτον ’κ’ εγνώριζα,
την ψ̌η μ’ εχαρεντέριζα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
ατώρατώρα
βίοντο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
έ͜ειςέχεις
εγάπανααγαπούσα
εθάρρ’ναθαρρούσα, πίστευα, νόμιζα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έμορφουςόμορφους/ες
επέμ’νααπόμεινα
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
έρθανήρθαν
εσάρεψαντύλιξαν, περικύκλωσαν, άρεσαν
έτανήταν
έτονήταν
εχαρεντέριζαχαροποιούσα, έδινα χαρά
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κορτσόπακοριτσάκια
μαναχόςμοναχός, μόνος
νι͜άούτε ne
νυφάδεςνύφες
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
παλαλάτρελά, τρέλες
πίντςπίνεις
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
ψ̌ηψυχή
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr