Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Να ’ίνεται το ταίρι σ’

Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11

Στιχουργοί: Σοφία Σπάλλα Κωνσταντινίδου

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Κόκκινον τριαντάφυλλον
[τρυγόνι μ’, τρυγονίτσα / Τσοφούλι μ’, Τσοφουλίτσα]
κρατείς, πουλί μ’, σο χ̌έρι σ’
[γιαρ x3, αμάν / όι x3, αμάν]
Και λες, τίναν θα δί’ς ατο
[τρυγόνι μ’, τρυγονίτσα / Τσοφούλι μ’, Τσοφουλίτσα]
να ’ίνεται το ταίρι σ’;
[γιαρ x3, αμάν / όι x3, αμάν]

Κι εγώ ο μαύρον ένουμ’νε
[τρυγόνι μ’, τρυγονίτσα / Τσοφούλι μ’, Τσοφουλίτσα]
τ’ εσόν σερίν ατώρα
[γιαρ x3, αμάν / όι x3, αμάν]
και κλώσκουμαι ολόερα
[τρυγόνι μ’, τρυγονίτσα / Τσοφούλι μ’, Τσοφουλίτσα]
κι όλο τερώ την ὼρα
[γιαρ x3, αμάν / όι x3, αμάν]

Μα εσύ χτουπί͜εις, φτυλί͜εις και χάντς
[τρυγόνι μ’, τρυγονίτσα / Τσοφούλι μ’, Τσοφουλίτσα]
τα φύλλα έναν-έναν
[γιαρ x3, αμάν / όι x3, αμάν]
Ν’ αηλί τη καρδι͜άς ι-μ’ σην γην
[τρυγόνι μ’, τρυγονίτσα / Τσοφούλι μ’, Τσοφουλίτσα]
τα φύλλα τα καημένα
[γιαρ x3, αμάν / όι x3, αμάν]

Εκλίστα κι ετοπλάεψα
[τρυγόνι μ’, τρυγονίτσα / Τσοφούλι μ’, Τσοφουλίτσα]
τα φύλλα έναν-έναν
[γιαρ x3, αμάν / όι x3, αμάν]
Του κάκου κι αν εράεψα
[τρυγόνι μ’, τρυγονίτσα / Τσοφούλι μ’, Τσοφουλίτσα]
τη γιατρειά μ’ σα ξένα
[γιαρ x3, αμάν / όι x3, αμάν]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ατώρατώρα
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
δί’ςδίνεις
εκλίσταέσκυψα, έκλινα
ένουμ’νεέγινα
εράεψαέψαξα, γύρεψα, αναζήτησα aramak
εσόνδικός/ή/ό σου
ετοπλάεψαμάζεψα, συγκέντρωσα toplamak
’ίνεταιγίνεται
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ολόεραολόγυρα
σερίνδροσιά, δροσερό μέρος υπό σκιά serin
τερώκοιτώ
τίνανποιον/α
τρυγόνιτο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τρυγονίτσατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας (υποκορ.)
φτυλί͜ειςμαδάς, ξεπουπουλίζεις
χάντςχάνεις, παύεις να έχεις, διώχνεις
χτουπί͜ειςμαδάς
ὼραρολόι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr