Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ατείν’ που θέλ’νε

Ποντιακό Γλέντι Νο3Ποντιακό Γλέντι Νο3

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Ατείν’ που θέλ’νε άψιμον
για να μη σβήν’ καμίαν
Ας έρχουντανε, παίρν’ ατο
ας σ’ εμόν την καρδίαν

Εμέν κι εσέν π’ εχώρτσανε
φαΐν να μη χορτάζ’νε
Ση Καλανταρί’ τα νύχτας
λείμψανον να μονάζ’νε

Έρθες, Χάρε μ’, να παίρτς την ψ̌η μ’
τα χρόνια μ’ ’κι τερείς-ι
Ακόμαν σο ποδάρ’ στέκω,
Χάρε μ’, ντ’ αληγορείς-ι;

[Ωχ! Και] Καρδι͜ά μ’ επέρεν άψιμον,
η βρούλα πώς σαρεύ’ με;
Τ’ αρνί μ’ τερεί -ν- από μακρά
[Ωχ!] και ’κ’ έρ’ται γουρταρεύ’ με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αληγορείςβιάζεσαι
ατείν’αυτοί
άψιμονφωτιά
βρούλαφλόγαbrûler
γουρταρεύ’γλυτώνω κτ/κπ από, διασώζω/ειkurtarmak
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
επέρενπήρε
έρθεςήρθες
έρ’ταιέρχεται
έρχουντανεέρχονται
εχώρτσανεχώρισαν, ξεχώρισαν
θέλ’νεθέλουν
’κ’δενουκί<οὐχί
Καλανταρί’Γενάρη (γεν.)
καμίανποτέ
’κιδενουκί<οὐχί
λείμψανον να μονάζ’νε(εκφ. εν είδει κατάρας) να ξενυχτίσουν νεκρό (λείψανο)
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μονάζ’νεφιλοξενούν για διανυκτέρευση
παίρτςπαίρνεις
ποδάρ’πόδι
σαρεύ’τυλίγω/ει, περικυκλώνω/ει, εναγκαλίζομαι/εται, μτφ. αρέσει σεsarmak
τερείκοιτάει
τερείςκοιτάς
χορτάζ’νεχορτάζουν
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr