Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Εσύ είσαι τσ̌ιτσ̌ι͜ακλίν πουλίν

Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11Αγαπώ τα έμορφα | Κ. Καραπαναγιωτίδης Νο11

Στιχουργοί: Γεώργιος Σπινθηρόπουλος

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Λάμπης Σιαμίδης


Κορτσόπον, τ’ ομματόπα σου
άμον τ’ ουρανού τ’ άστρα
Όντες τερούνε και γελούν
κρεμίζ’νε πύργους, κάστρα

Εσύ είσαι τσ̌ιτσ̌ι͜ακλίν πουλίν
τη νύχτας ι-μ’ το άστρον
Θα παίρω και θα βάλω σε
ση καρδι͜άς ι-μ’ το κάστρον

Εκεί, ρίζα μ’, σο νόστιμον
σο ζεστόν την εγκάλι͜α σ’
Θα πίνω ξαν και θα μεθώ
με τ’ έμορφα τα κάλλι͜α σ’

Λελεύω το δεξ̌άμενο σ’,
αρνί μ’, εσέν π’ εφώτ’σεν
Εποίκε σε παντέμορφον
κι ας σ’ οσπίτι μ’ εχώρτσεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
εγκάλι͜ααγκαλιά
έμορφαόμορφα
εποίκεέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
εφώτ’σενφώτισε, βάφτισε
εχώρτσενχώρισε, ξεχώρισε, διάλεξε
κάλλι͜ακάλλη
κορτσόπονκοριτσάκι
κρεμίζ’νεγκρεμίζουν
λελεύωχαίρομαι
ξανπάλι, ξανά
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
παίρωπαίρνω
παντέμορφονπανέμορφο/η
τερούνεκοιτούν
τσ̌ιτσ̌ι͜ακλίνανθισμένο, γεμάτο άνθη, ανθηρό çiçekli

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8059 | Albums/Singles: 1244 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14012
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr