Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Τα δα̤κρόπα μ’ λιμνία

Ονέρτα και μουράτι͜αΟνέρτα και μουράτι͜α

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώτης Γαβριηλίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


Μίαν κι άλλο ν’ ας έκουα
να λες με -ν- «αγαπώ σε»
Εικόνισμαν θ’ εποίν’να σε,
γιαβρί μ’, να προσ̌κυνώ σε

Όθεν σα στράτας πορπατώ,
τα δα̤κρόπα μ’ λιμνία
Ομοι͜άζω άμον τσ̌αναβάρ’
απέσ’ σην ερημίαν

Ο ήλι͜ον όντες ’πιδιαβαίν’,
τερώ τη γην και κλαίω
Αν σ̌κίεται και παίρ’ ’μέναν
ξαν, τ’ όνεμα σ’ θα λέγω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
απέσ’μέσα
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
έκουαάκουγα
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
μίανμια φορά
μίαν κι άλλοάλλη μια φορά
ξανπάλι, ξανά
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όνεμαόνομα
όντεςόταν
παίρ’παίρνω/ει
’πιδιαβαίν’φεύγω/ει, αφήνω/ει πίσω, προσπερνώ/ά, ξεπερνώ/ά από + διαβαίνω
πορπατώπερπατάω
σ̌κίεταισκίζεται
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τερώκοιτώ
τσ̌αναβάρ’θηρίο, τέρας, μτφ. παλληκάρι canavar/cānāver

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1652 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr