Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα δα̤κρόπα μ’ λιμνία

Ονέρτα και μουράτι͜αΟνέρτα και μουράτι͜α

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώτης Γαβριηλίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


Μίαν κι άλλο ν’ ας έκουα
να λες με -ν- «αγαπώ σε»
Εικόνισμαν θ’ εποίν’να σε,
γιαβρί μ’, να προσ̌κυνώ σε

Όθεν σα στράτας πορπατώ,
τα δα̤κρόπα μ’ λιμνία
Ομοι͜άζω άμον τσ̌αναβάρ’
απέσ’ σην ερημίαν

Ο ήλι͜ον όντες ’πιδιαβαίν’,
τερώ τη γην και κλαίω
Αν σ̌κίεται και παίρ’ ’μέναν
ξαν, τ’ όνεμα σ’ θα λέγω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
έκουαάκουγα
εποίν’ναέκανα, έφτιαχναποιέω-ῶ
μίανμια φορά
μίαν κι άλλοάλλη μια φορά
ξανπάλι, ξανά
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όνεμαόνομα
όντεςόταν
πορπατώπερπατάω
σ̌κίεταισκίζεται
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τερώκοιτώ
τσ̌αναβάρ’θηρίο, τέραςcanavar/cānāver

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr