Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Οι παρχαρέτ’ ποτίζ’νε

Ονέρτα και μουράτι͜αΟνέρτα και μουράτι͜α

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Άρης Μιχαηλίδης, Βίκη Μιχαηλίδου


Ίμερα¹ μ’, εροθύμεσα
[Ν’ αηλί εμέν!]
ν’ ελέπω τ’ οσπιτόπα σ’
[Ούι, ν’ αηλί και βάι ξαν εμέν!]
Ν’ ελέπω τον Καστρόλιθο² σ’,
[Ν’ αηλί εμέν!]
και -ν- όλι͜α τα παρχαρόπα σ’
[Ούι, ν’ αηλί και βάι ξαν εμέν!]

Ση Λευκενί³’ τ’ ορμίν αφκά
[Ν’ αηλί εμέν!]
οι παρχαρέτ’ ποτίζ’νε
[Ούι, ν’ αηλί και βάι ξαν εμέν!]
Κι ο τσ̌ιαλαλής με το σιρίν
[Ν’ αηλί εμέν!]
σην Ίμεραν γυρίζ’νε
[Ούι, ν’ αηλί και βάι ξαν εμέν!]

Αρ’ έ͜εις υείαν, νε Ζούμωτρε³,
[Ν’ αηλί εμέν!]
και σον καλόν ’κι λες με
[Ούι, ν’ αηλί και βάι ξαν εμέν!]
Αν πάω και ξαν έρχουμαι
[Ν’ αηλί εμέν!]
«Καλώς έρθες!» μη λες με
[Ούι, ν’ αηλί και βάι ξαν εμέν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αφκάκάτω
γυρίζ’νεγυρίζουν
έ͜ειςέχεις
ελέπωβλέπω
έρθεςήρθες
εροθύμεσανοστάλγησα
έρχουμαιέρχομαι
’κιδεν οὐκί<οὐχί
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξανπάλι, ξανά
ορμίνρυάκι, ρεματιά
οσπιτόπασπιτάκια hospitium<hospes
παρχαρέτ’οι άνθρωποι που παραθέριζαν στα παρχάρια
παρχαρόπαορεινοί τόποι θερινής βοσκής παρχάρια + -οπα (υποκορ.)
ποτίζ’νεποτίζουν, δίνουν σε κπ να πιει
σιρίνκοπάδι sürü
τσ̌ιαλαλήςτσοπάνος
υείανυγεία
Σημειώσεις
¹ Σημ. Ολουτζάκ [Olucak], κωμόπολη στην επαρχία Κιμισχανάς [Gümüşhane] της Τουρκίας

² Λόφος απέναντι από το χωριό της Ίμερας

³ Παρχάρια της Ίμερας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr