Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ορφανόν βρουλίεσαι

Ονέρτα και μουράτι͜α

Καλλιτέχνες: Γιώτης Γαβριηλίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


Για τη μάναν όντες γράφτς,
το κοντύλι σ’ αίμαν στάζ’
και τρομάζ’νε τα χ̌ερόπα σ’
και γομούνταν τ’ ομματόπα σ’

Πώς ’α γράφτς για τον πατέρα;
τέρτι͜α όλιον την ημέρα
Και τα νύχτας ’κι κοιμάσαι
κύρ’ και μάναν εθυμάσαι

Ορφανόν βρουλίεσαι,
πάντα τσ̌ορκανίεσαι
Με εμπάλι͜α λώματα
κείσαι απέσ’ σα χώματα

Πάντα τρώει σε -ν- ο καημόν
καμίαν ’κ’ ελέπ’ς καλόν
Η γούλα σ’ έν’ κρεμαμένον,
έν’ από Θεού γραμμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
’αθα
απέσ’μέσα
βρουλίεσαιφλέγεσαι, καίγεσαι brûler
γομούντανγεμίζουν, βουρκώνουν, κομπιάζουν
γούλαλαιμός gula
ελέπ’ςβλέπεις
εμπάλι͜αμπαλώματα
έν’είναι
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμίανποτέ
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρεμαμένονκρεμασμένο/η
κύρ’πατέρα
λώματαρούχα λῶμα/λωμάτιον
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τρομάζ’νετρέμουν
χ̌ερόπαχεράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr