Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χριστέ μ’ παρακαλώ ’σενα

Ονέρτα και μουράτι͜αΟνέρτα και μουράτι͜α

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Άρης Μιχαηλίδης, Βίκη Μιχαηλίδου


Να έμ’νε έναν εικόνισμαν,
πουλόπο μ’, να φιλείς με
Πεγάδ’ να έπινες νερόν,
λαήν’ για να κρατείς με

Να έμ’νε δέντρον σον παρχάρ’,
εσύ πα το κλαδόπον
Την πλάσην θα εχ̌αίρουμ’νες
κι εμορφύνεν ο τόπον

Πού είσαι και ’κι φαίνεσαι;
Τ’ ομμάτι͜α μ’ εγομώθαν
Μήνας και χρόνι͜α εδέβανε,
τα τέρτι͜α μ’ ’κ’ ελαρώθαν

Το ψ̌όπο μ’ άλλο ’κι κρατεί,
θα κόπεται άμον ράμμαν
Χριστέ μ’, παρακαλώ ’σέναν
έπαρ’ κι εμέν εντάμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
εγομώθανγέμισαν
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασανδιαβαίνω
έμ’νεήμουν
εμορφύνενομόρφαινε
εντάμανμαζί
έπαρ’πάρε (προστ.)
εχ̌αίρουμ’νεςχαιρόμασταν
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κλαδόπονκλαδάκι, μτφ. απόγονος
κόπεταικόβεται
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
λαήν’λαήνι, πήλινο δοχείο για υγρά και κυρίως για νερό
ομμάτι͜αμάτια
παπάλι, επίσης
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πεγάδ’βρύση
πουλόποπουλάκι
ράμμανχοντρή κλωστή, αρμαθιά καπνών περασμένα σε χοντρή κλωστή
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr