Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χορόντας και τραγωδίας

Ονέρτα και μουράτι͜α

Καλλιτέχνες: Γιώτης Γαβριηλίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


Ε! κορτσόπον, έμορφον,
έλα έμπα σο χορόν
Έλα -ν- ας χορεύομε,
εντάμαν μασχαρεύομε

Ας χορεύομ’ τικ μονόν
κι επεκεί το τρομαχτόν
Τσάκωμαν σο γόνατον,
τρυγόνα μ’, ους να μερών’

Παλληκάρ’ σύρ’ το τοξάρ’
κι εγώ παίρω εχτιπάρ’
Τραγωδώ αποπέσ’ ’ς σην ψ̌η μ’
για να χ̌αίρεσαι, γιαβρί μ’

Στέφανουμες σο ραχ̌ίν
σου Α’έρ’ το μοναστήρ’
Χορόντας και τραγωδίας
σο αλών’ τη Παναΐας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Α’έρ’Αη-Γιώργη
αλών’αλώνι
αποπέσ’από μέσα
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
έμορφονόμορφο
έμπαμπες (προστ.)
εντάμανμαζί
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
εχτιπάρ’αξιοπρέπεια, κύρος, αξιοπιστία itibar/iʿtibār
κορτσόπονκοριτσάκι
μασχαρεύομεαστειευόμαστε, διακωμωδούμε maskara/masḫara
μερών’μερώνει, ξημερώνει
ουςως, μέχρι
παίρωπαίρνω
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
’ς(ας) από
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τοξάρ’δοξάρι
τραγωδίαςτραγούδια
τραγωδώτραγουδάω
τρομαχτόνονομασία ποντιακού χορού
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσάκωμανσπάσιμο
χορεύομ’χορεύουμε
χορόνταςχοροί (ονομ. τα), χορούς (αιτ.)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr