Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εντάμαν πορπατούμε

Ονέρτα και μουράτι͜αΟνέρτα και μουράτι͜α

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώτης Γαβριηλίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


Ψ̌η μ’, έναν ποτήρ’ θα πίνω
σ’ όνεμα σ’, σ’ όνεμα σ’
Η καρδία μ’ χ̌αίρεται
σο τέρεμα σ’, σο τέρεμα σ’

Εντάμαν ας πορπατούμε
ας χ̌αίρουμες και γελούμε
Τα νεότητα δι͜αβαίν’νε
και τα χρονόπα μουν φεύ’νε

Τρυγονίτσα μ’, τα χ̌ειλόπα σ’
κόκκινα, κόκκινα
Ντό τσ̌αλιμόπα ευτάς με
νόστιμα, νόστιμα;

Εντάμαν ας πορπατούμε
ας χ̌αίρουμες και γελούμε
Τα νεότητα δι͜αβαίν’νε
και τα χρονόπα μουν φεύ’νε

Ψεύτικον έντον ο κόσμον
κι η ζωή, κι η ζωή
Ας ζούμε αγαπεμένα
μ’ έναν ψ̌ην, μ’ έναν ψ̌ην

Εντάμαν ας πορπατούμε
ας χ̌αίρουμες και γελούμε
Τα νεότητα δι͜αβαίν’νε
και τα χρονόπα μουν φεύ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγαπεμένααγαπημένα
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
εντάμανμαζί
έντονέγινε
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
μουνμας
νεότητανιότη, νιάτα
όνεμαόνομα
πορπατούμεπερπατάμε
τέρεμαβλέμμα
τρυγονίτσατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας (υποκορ.)
τσ̌αλιμόπαναζάκια, σκέρτσα çalım
φεύ’νεφεύγουν
χ̌αίρουμεςχαιρόμαστε
χ̌ειλόπαχειλάκια
χρονόπαχρονάκια
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr