Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ αρνί μ’ επέρεν το μαχ̌αίρ’

Πολλά είπανε για τ’ εμένΠολλά είπανε για τ’ εμέν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Τ’ αρνί μ’ επέρεν το μαχ̌αίρ’
εντώκεν σην καρδία μ’
Τρανόν γεράν εποίκε με,
’κι λαρούται καμίαν

Χ̌ορίτσα μ’, να ελέπω σε
κουτούλα ματωμέντσα
Να κλαις και να φτουλίεσαι,
να πας τ’ αντρού χαμέντσα

[Και -ν-] Ήλιε μ’, όντες θα βασιλεύ’ς
έπαρ’ κι εμέν τον ξένον
Εκεί εμέναν αναμέν’
καρδίαν πονεμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέν’περιμένει
αντρούάντρα
βασιλεύ’ςβασιλεύεις, δύεις
γεράνπληγή, τραύμα yara
ελέπωβλέπω
εντώκενχτύπησε
έπαρ’πάρε (προστ.)
επέρενπήρε
εποίκεέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
κουτούλααυτή που τραβάει τα μαλλιά της, προσφώνηση χήρας γυναίκας
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεται
ματωμέντσαματωμένη
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
όντεςόταν
φτουλίεσαιμαδιέσαι, τραβάς τα μαλλιά σου, ξεπουπουλίζεσαι
χ̌ορίτσαχηρούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr