Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ν’ αηλί εμέν τον ορφανόν

Πολλά είπανε για τ’ εμέν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ν’ αηλί εμέν τον ορφανόν
αρ’ τον αμουρατσούζην
Να είχα και να εφίλ’να σε
σ’ ένα μέρος ισούζ-ιν

[Και] Τ’ ομμάτι͜α μ’ εσκοτείνεψαν
τ’ έμπρι͜α μ’ δείσαν εκόπεν
Τη μάναν ατ’ς αναθεμά
ατέν εμέν ’κ’ εδώκεν

Ν’ αηλί τη μαυρομάναν ατ’
που έχ̌’ τον ξενιτέαν
Καίεται το καρδόπον ατ’
και ’ίνεται μανέαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ατέναυτήν
ατ’ςαυτής, της
δείσανομίχλη δεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
εδώκενέδωσε
εκόπενκόπηκε
έμπρι͜αμπροστά
εσκοτείνεψανσκοτείνιασαν
εφίλ’ναφιλούσα
έχ̌’έχει
’ίνεταιγίνεται
ισούζερημικό, απομονωμένο ıssız
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καίεταικαίγεται
καρδόπονκαρδούλα
μανέανκαπνιά, μαυρισμένος/η/ο από καπνιά
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξενιτέανξενιτεμένο
ομμάτι͜αμάτια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr