Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Μικρόν αρνί μ’ εποίκες με

Πολλά είπανε για τ’ εμένΠολλά είπανε για τ’ εμέν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Μικρόν αρνί μ’, εποίκες με
άμον σ̌ασ̌ιρεμένον
Σ’ οσπίτι μ’ άλλο ’κ’ έφαγα
φαΐν μαειρεμένον

Κανείται, θεία μ’, κανείται,
κανείται όσον ντο είπες
Σ’ εμέν κουσούρ’ πάντα μ’ ευρήκ’ς
δι͜αρμένεψον τη νύφε σ’

Απόψ’ είδα σε σ’ όνερο μ’
εφίλ’να σε σο στόμαν
Εγνέφ’σα κι εσκουντούλιζαν
τα χ̌ειλόπα μ’ ακόμαν

Ας σο δρανί σ’ από ’πάν’ κέσ’
δι͜αβαίνω, αντιδι͜αβαίνω
’Κι λες ας σο χατίρ’ν εθε
οξ̌ουκά -ν- ας εβγαίνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αντιδι͜αβαίνωξαναπερνώ, πηγαινοέρχομαι
δι͜αβαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώ διαβαίνω
δι͜αρμένεψονσυμβούλεψε, νουθέτησε (προστ.) μσν. ὁρμηνεύω < αρχ. ἑρμηνεύω
δρανίφεγγίτης, άνω μέρος στέγης, οριζόντια στέγη σπιτιού
εγνέφ’σαξύπνησα
εθετου/της
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
εσκουντούλιζανευωδίαζαν
ευρήκ’ςβρίσκεις
εφίλ’ναφιλούσα
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κουσούρ’κουσούρι, ελάττωμα kusur/ḳuṣūr
νύφενύφη
όνεροόνειρο
οξ̌ουκάέξω
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
’πάν’(απάν’) πάνω
σ̌ασ̌ιρεμένονσαστισμένο, που τα έχει χαμένα şaşırmak
χ̌ειλόπαχειλάκια
χατίρ’νχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8059 | Albums/Singles: 1244 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr