Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πόσα φοράς

Ποντιακό Γλέντι Νο3Ποντιακό Γλέντι Νο3

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Πόσα φοράς με τα δάκρυ͜α
εγώ έκχ̌α κι ενίφτα;
Πόσα φοράς ’κ’ εχώριζα
ημέραν ας ση νύχταν;

Για πέτε με για βάσανα,
για πέτε με για πόνια
Εδέβα αδά σον κόσμον
μαύρα κι άχαρα χρόνια

Άτυχον έρθα σον κόσμον,
μικρίκον ορφανίγα
Όθεν μερέα εκλώστα,
τα στράτας ι-μ’ ’κ’ ενοίγαν

Πάντα με τ’ «αχ» και με το «βαχ»
και καριπλανεμένον
Σ’ οσπίτ’ καμίαν ’κ’ έφαγα
φαΐν μαγειρεμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
εδέβα(για τόπο) πέρασα, διέσχισα (για χρόνο) πέρασαδιαβαίνω
εκλώσταγύρισα, επέστρεψα
έκχ̌αέχυσα
ενίφτανίφτηκα, πλύθηκα
ενοίγανανοίχθηκαν
έρθαήρθα
εχώριζαχώριζα, ξεχώριζα, ξεδιάλεγα
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
καριπλανεμένονξένος, μοναχικός, φτωχός, ανήμποροςgarip/ġarīb
μερέαμεριά
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όθεν μερέαόποια μεριά/πλευρά
ορφανίγαορφάνεψα
οσπίτ’σπίτιhospitium<hospes
πέτεπείτε (προστ.)
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
φοράςφορές

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr