Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κάποτε φορείς κόκκινα, κάποτε γερανέα

Πολλά είπανε για τ’ εμέν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Κάποτε φορείς κόκκινα,
κάποτε γερανέα
Έκαψες το καρδόπο μου
’ποίκες ατο μανέαν

Θεέ μ’, δος μα υπομονήν
ντο είχα ετελέθεν
Σ’ όλια τα τέρτι͜α άντεξεν
ση σεβντάν ’κ’ εκανέθεν

Η φοτά σ’ και τα τσ̌αρούχι͜α σ’
αφόρετα, γενία
Φόρα τα κι έλα μετ’ εμέν
’κι θα ζούμε͜ αλλομίαν

Όλα τα ραχ̌ι͜ά λάσκουμαι
και -ν- όλια τα χωρία
Τ’ αρνί μ’ κανείς ’κι ομοίασεν
να παίρω παρ’γορίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
γενίακαινούρια yeni
γερανέαγαλάζια
δοςδώσε
δος μαδώσε μου
εκανέθενέφτασε, ήταν αρκετό
ετελέθεν(αμτβ.) τελείωσε, εξαντλήθηκε, μτφ. πέθανε
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μανέανκαπνιά, μαυρισμένος/η/ο από καπνιά
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όλιαόλα
ομοίασενέμοιασε
παίρωπαίρνω
παρ’γορίανπαρηγοριά
’ποίκες(εποίκες) έκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
φοτάμέρος γυναικείας ενδυμασίας που έμπαινε πάνω από το λαχόρι, το ζωνάρι το οποίο έδεναν οι γυναίκες τριγωνικά στη μέση τους πάνω από τη ζιπούνα, γεν. ποδιά futa
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr