Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έναν πουλίν επέτανε

Πολλά είπανε για τ’ εμένΠολλά είπανε για τ’ εμέν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Έναν πουλίν επέτανε
ψηλά σον ουρανόν-ι
Ατό έκλαιεν κι έλεεν
«επέμ’να μαναχόν» -ι

Πουλί μ’, σα σουμαδέματα σ’
θα κρούγω τα καμπάνας
Θα κρού’ ατα λυπητερά
ν’ ακούει ο κύρ’ -τ- σ’ κι η μάνα σ’

Πουλί μ’, τα σουμαδέματα σ’
ακούω και μαθάνω
Ατό αν έν’ αληθινόν
τον κόσμον θα χαλάνω

Ατό κοιμάται -ν- αψηλά
και σ’ άσπρα τα κρεβάτι͜α
Την καρδι͜ά μ’ ετσ̌ουρούεψα
σ’ ατεινές τα σοκάκια
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατααυτά
ατεινέςαυτηνής
έκλαιενέκλαιγε
έλεενέλεγε
έν’είναι
επέμ’νααπόμεινα
επέτανεπετούσε
ετσ̌ουρούεψαέφθειρα, σάπισα çürümek
κρού’χτυπώ
κρούγωχτυπώ
κύρ’πατέρα
μαθάνωμαθαίνω
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
σουμαδέματααρραβώνες
χαλάνωχαλάω, καταστρέφω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr