Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χριστέ πατέρα μου και Παναΐα μάνα

Πολλά είπανε για τ’ εμένΠολλά είπανε για τ’ εμέν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Και νε Χριστέ πατέρα μου
και Παναΐα μάνα
Αούτα τα τερτόπα μου
πώς να ’ποίν’να κι εχάν’να;

Τ’ οσπίτ’ν εθε απέσ’ σ’ ορμάν’
φύλλα καπλαεμένον
Άμον τ’ εμόν το καρδόπον
τερτόπα φορτωμένον

Ομμάτι͜α κι ομματόκλαδα
οφρύδι͜α πογιαμάδες
Σ’ εσέν κουρπάν’ να ’ίν’ντανε
δεκαοχτώ γιοσμάδες

Ανάθεμα τ’ οσπιτόπο σ’,
άναυα τα εικόνας
Εγώ ’θάρρ’να τ’ εμόν είσαι
εσύ είσαι τη χώρας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άναυαεκτός (από) άνευ
αούτααυτά
απέσ’μέσα
γιοσμάδεςκομψοί, λεβέντες νέοι yosma
εθετου/της
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εχάν’ναέχανα, έδιωχνα
’θάρρ’να(εθάρρ’να) θαρρούσα, πίστευα, νόμιζα
’ίν’ντανεγίνονται
καπλαεμένονκαλυμμένο, επικαλυμμένο kaplamak
καρδόπονκαρδούλα
κουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
ομμάτι͜αμάτια
ομματόκλαδαματόκλαδα
ορμάν’δάσος orman
οσπίτ’νσπίτι hospitium<hospes
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
οφρύδι͜αφρύδια
πογιαμάδεςβαφές μτφ. βαμμένα boyama
’ποίν’να(εποίν’να) έκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr