Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ραχ̌ι͜ά, λαγκάδι͜α και κλαδιά

Πολλά είπανε για τ’ εμένΠολλά είπανε για τ’ εμέν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ραχ̌ι͜ά, λαγκάδι͜α και κλαδιά,
ανοίξτεν θα περάνω
Ωρι͜άσον παίρετε άψιμον
όντες αναστενάζω

Ανάθεμα, θα βλαστημώ,
μάνα μ’, την ξενιτείαν
Έσπρυνανε τα μαλλόπα μ’
’μαύρυνεν η καρδία μ’

Απάν’ και σα ψηλά ραχ̌ι͜ά,
δεντρόπα φυλλωμένα,
κλίστεν κα’ τα κλαδόπα σουν
και κλάψ’τεν για τ’ εμένα

Σαράντα δύο ποτάμι͜α,
εφτά ραχ̌όπα χ̌ι͜όνι͜α
’Κ’ ευτάγ’νε, μάνα μ’, να χάν’νε
τη καρδι͜άς ι-μ’ τα πόνι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοίξτενανοίξτε (προστ.)
απάν’πάνω
άψιμονφωτιά
δεντρόπαδεντράκια
έσπρυνανεάσπρισαν
ευτάγ’νεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κα’κάτω
κλαδόπακλαδάκια
κλίστενσκύψτε, κλίστε (προστ.)
μαλλόπαμαλλάκια
’μαύρυνεν(εμαύρυνεν) μαύρισε
όντεςόταν
παίρετεπαίρνετε
περάνωπερνάω
πόνι͜απόνοι
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌όπαραχούλες, βουνά
σουνσας
χάν’νεχάνουν, παύουν να έχουν, διώχνουν
ωρι͜άσονπρόσεξε, φύλαξε, φυλάξου (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr