Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Και για τ’ ατέν γυρίζω

Παυλάκης Δραμινός Νο1Παυλάκης Δραμινός Νο1

Στιχουργοί: Παύλος Καλαϊτζίδης

Συνθέτες: Παύλος Καλαϊτζίδης

Καλλιτέχνες: Παύλος Καλαϊτζίδης


[Εχ!] Ση ξενιτει͜άν αχπάσκουμαι,
τραγωδώ και σ̌υρίζω
[Και -ν-] Άλλο μη κλαις, μικρόν πουλί μ’,
αγλήγορα γυρίζω

[Και] Ση ξενιτει͜άν πη θ’ αρρωσταίν’
άλλο πα ’κι λαρούται
Μη λέτε͜ ατο την κάλη μου,
θα κλαίει και θα ματούται

[Εχ!] Μάνα μ’, μη κλαις και μη πονείς
εσέν χαρεντερίζω
[Και] Πέ’ ατο και την κάλη μου
και για τ’ ατέν γυρίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγλήγοραγρήγορα
ατέναυτήν
αχπάσκουμαιφεύγω, αναχωρώ, κινώ για
κάληη αγαπητή σύζυγος, η σύζυγος
’κιδεν οὐκί<οὐχί
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεται
ματούταιματώνει
παπάλι, επίσης, ακόμα
πέ’πες (προστ.)
πηπου
σ̌υρίζωσφυρίζω, παίζω αυλό σῦριγξ
τραγωδώτραγουδάω
χαρεντερίζωχαροποιώ, ψυχαγωγώ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr