Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεέ μ’, εχάρτσες με παιδίν

Για την πατρίδα μ’ τραγωδώΓια την πατρίδα μ’ τραγωδώ

Στιχουργοί: Ελένη Αφεντούλη

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης, Μάκης Αθανασιάδης


Θεέ μ’, εχάρτσες με παιδίν,
πασ̌τάν τον κόσμον όλον!
Ατώρα θέλτς να παίρτς ατο
και ’κι νουνί͜εις τον πόνον

Χάρε, θα καταρούμαι σε
τ’ ομμάτι͜α σ’ να κορούνταν
Τα χ̌έρι͜α σ’ να ξεραίν’ντανε,
άλλο να μη λαρούνταν

Θεέ μ’, έπαρ’ έναν κοντύλ’
και άλλαξον τον νόμον
Νέοι να μη αποθάν’νε,
οι γεροντάδες μόνον

Χάρε, τη στράτα σ’ άλλαξον
και χάσον το καγάνι σ’
Το λαλαχ̌άρ’ ι-μ’ άφ’ς ατο,
έρχουμαι εγώ σο γιάνι σ’

Θεέ μ’, ο νόμος ι-Σ’ ντο λέει;
Παιδίν να θάφτ’ το κύρ’ν ατ’
Όχι ο κύρτς να θάφτ’ παιδίν,
Θέ μ’, ποίσον το χατίρ’ν ατ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλαξονάλλαξε (προστ.)
αποθάν’νεπεθαίνουν
ατώρατώρα
άφ’ςάφησε (προστ.)
γιάνιπλάι, πλευρό yan
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρχουμαιέρχομαι
εχάρτσεςχάρισες
θάφτ’θάβω/ει
Θέ(κλητ.) Θεέ
θέλτςθέλεις
καγάνιδρεπάνι
καταρούμαικαταριέμαι
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορούνταντυφλώνονται
κύρ’νκύρη, πατέρα
κύρτςκύρης, πατέρας
λαλαχ̌άρ’χαϊδεμένο, παραχαϊδεμένο
λαρούντανγιατρεύονται, θεραπεύονται
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
ξεραίν’ντανεξεραίνονται
ομμάτι͜αμάτια
παίρτςπαίρνεις
πασ̌τάνολωσδιόλου, εντελώς baştan
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
χάσονχάσε, διώξε (προστ.)
χατίρ’νχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr