Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παιδία, συγχωρέστε με

Για την πατρίδα μ’ τραγωδώΓια την πατρίδα μ’ τραγωδώ

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Παιδία, συγχωρέστε με
ντο τραγωδώ και κλαίω
Απόψ’ το ψ̌όπο μ’ καίεται,
τη καρδι͜άς ι-μ’ θα λέω

Ε! ουρανέ, αν έλεπες
απόψ’ το χάλ’ ντο έχω
Ούλ’ χ̌αίρουνταν με την εγάπ’
κι εγώ τ’ αρνόπο μ’ ’κ’ έχω

Εγάπ’ αν εγοράουτον,
πουλί μ’, με την παράν-ι
’κι θ’ άνοιγα σο καρδόπο μ’
αγιάτρευτον γεράν-ι

Όποιος λέει πως ’κ’ έκλαψεν
για την εγάπ’ ντο είχ̌εν
Γιά αληθινά ’κ’ εγάπεσεν,
γιά η καρδι͜ά τ’ κεΐς̌ έν’

Μόνον τα ραχ̌ι͜ά επορούν,
τα ραχ̌ία αντέχ’νε
γιατί ’κ’ εξέρ’νε ν’ αγαπούν,
γιατί καρδίαν ’κ’ έχ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γεράνπληγή, τραύμα yara
γιάείτε, ή ya/yā
εγάπ’αγάπη
εγάπεσεναγάπησε
έλεπεςέβλεπες
έν’είναι
εξέρ’νεξέρουν, ήξερε
επορούνμπορούν
έχ’νεέχουνε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καίεταικαίγεται
καρδόποκαρδούλα
κεΐς̌πλατιά/ύ, άνετη/ο, ανεκτική/ό geniş
’κιδεν ουκί<οὐχί
ούλ’όλοι
παιδίαπαιδιά
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
τραγωδώτραγουδάω
χ̌αίρουντανχαίρονται
χάλ’χάλι, κατάντια hal/ḥall
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr