Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το κορίτσ’ επέρα το

Για την πατρίδα μ’ τραγωδώΓια την πατρίδα μ’ τραγωδώ

Στιχουργοί: Ελένη Αφεντούλη

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Το κορίτσ’ ντ’ εγάπανα
ας σ’ αφκά τη μαχαλάν
Ατώρα επέρα το,
η μάνα μ’ / ο κύρη μ’ να έν’ καλά

Κοκοράκια εχάλασεν
ο κύρη μ’ για τη χαράν
Τοι φίλτς ι-μ’ εκάλεσεν
’κ’ ελογάρτσεν¹ την παράν

Η κεμεντζ̌έ έπαιζεν,
ο κόσμον εχόρευεν
Μάνα, η νύφε τ’ εσόν
σην εγκάλι͜α μ’ ’κόνευεν

Παναΐα Σουμελά,
’σέν ινάνεψα πολλά
Το θάμα σ’ εποίκες α’,
’γόμωσες την ψ̌η μ’ χαράν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
ατώρατώρα
αφκάκάτω
’γόμωσες(εγόμωσες) γέμισες
εγάπανααγαπούσα
εγκάλι͜ααγκαλιά
έν’είναι
επέραπήρα
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
εσόνδικός/ή/ό σου
εχάλασενχάλασε, έχωσε το χέρι
θάμαθαύμα
ινάνεψαπίστεψα, εμπιστεύτηκαinanmak
’κ’δενουκί<οὐχί
κεμεντζ̌έη λύραkemençe/kemānçe
’κόνευεν(εκόνευεν) εγκαθίστατο, φώλιαζε, προσγειωνότανkonmak
μαχαλάνγειτονιάmahalle/maḥalle
νύφενύφη
παράνλεφτά, το χρήμαpara/pāre
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τοιτους/τις
φίλτςφίλους
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
¹ Πιθ. εκ παραδρομής αντί του ορθότερου «ελογαρίασεν»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr