Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εκεί πέρα σα λιβάδι͜α

Ση παρχαρί’ σο δρόμονΣη παρχαρί’ σο δρόμον

Στιχουργοί: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Συνθέτες: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Καλλιτέχνες: Αδάμ Αποστολίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


Εκεί πέρα σα λιβάδι͜α
η τρυγόνα, η κορώνα
πάει θερίζ’ χρυσά χορτάρι͜α,
η τρυγόνα, η κορώνα
Οξωπίσ’ φορεί τ’ ορτάρι͜α,
η τρυγόνα, η κορώνα
και μαραίν’ τα παλληκάρι͜α,
η τρυγόνα, η κορώνα

Με τ’ ογδόντα καγανέας
η τρυγόνα, η κορώνα
το λιβάδ’ απάν’ εξέγκεν
η τρυγόνα, η κορώνα
Σα σεράντα τα τενίμι͜α
η τρυγόνα, η κορώνα
το χορτάρ’ θεμών’ εποίκεν
η τρυγόνα, η κορώνα

Πάει ομάλια, ευτάει καγκέλια
η τρυγόνα, η κορώνα
Τα φιλέματα τ’ς είν’ μέλια
η τρυγόνα, η κορώνα
Κλώσ̌κεται άμον ανεμίδα
η τρυγόνα, η κορώνα
με τ’ ομμάτι͜α μ’ ατέν είδα
η τρυγόνα, η κορώνα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανεμίδαανέμη, κάθετος ιστός ή και πλάγιος για να τυλίγεται το νήμα, παλιότερα ξύλινος και περιστρεφόμενος μτφ. αεικίνητος άνθρωπος
απάν’πάνω
ατέναυτήν
είν’είναι (για πληθ.)
εξέγκενέβγαλε
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
θεμών’θημωνιά, σωρός από θερισμένα σπαρτά ή άλλα φυτά και ειδικότερα ο δεμένος
καγανέαςδρεπανιές
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
κορώνα(ή κορόνα) κουρούνα, μτφ. προσφώνηση γυναίκας (για γυναίκα που χήρεψε), μτφ. καημένη κορώνη
ομάλιαομαλοί δρόμοι, ευθείες, πεδιάδες, ομαλά (επίρρ)
ομμάτι͜αμάτια
οξωπίσ’πίσω, αντίστροφα
ορτάρι͜αμάλλινες κάλτσες ἀορτήρ
σεράντασαράντα
τενίμι͜αφορές, γύρες, παρτίδες, πήγαινε-έλα dönüm
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φιλέματαφιλιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7969 | Albums/Singles: 1222 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13749
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr