Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ατσ̌ά για τίναν τραγωδώ;

Για την πατρίδα μ’ τραγωδώΓια την πατρίδα μ’ τραγωδώ

Στιχουργοί: Γιώργος Ορφανίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Θεέ μ’, σύρον έναν βρεχ̌ήν,
κανείς μ’ ελέπ’ τα δάκρυ͜α μ’
Φαρμάκ’ θα ρούζ’ ση θάλασσαν
και τρώει τα θαλασσάκρι͜α

Τα δάκρυ͜α ντ’ έκχ̌α για τ’ εσέν
τη θάλασσα εδέβαν
Τα ραχ̌ι͜ά εφουρκίγανε,
τα δέντρα επιδέβαν

Απέσ’ ση μαυροθάλασσαν
θα σύρω την καρδία μ’
Ατσ̌ά θα ανασπάλω σε
και με την τραγωδία μ’;

Τάμα θα ’φτάω σον Θεόν,
τάμα σην Παναΐαν
από σουμά να ελέπω σε
και ’ίνεται η καρδία μ’

Για την πατρίδαν τραγωδώ,
για την πατρίδαν / πατρίδα μ’ λέω
Μετ’ έναν αναστέναγμαν
«έι, βαχ!» λέγω και κλαίω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλωξεχάσω
απέσ’μέσα
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
βρεχ̌ήνβροχή
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
έκχ̌αέχυσα
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελέπωβλέπω
επιδέβανέφυγαν, άφησαν πίσω, προσπέρασαν, ξεπέρασαν
εφουρκίγανεπνίγηκαν
θαλασσάκρι͜αοι ακροθαλασσιές, τα ακρογιάλια
’ίνεταιγίνεται
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
σουμάκοντά
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τραγωδίατραγούδι
τραγωδώτραγουδάω
’φτάω(ευτάω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr