Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ν’ αηλί τον εφτωχόν

Για την πατρίδα μ’ τραγωδώΓια την πατρίδα μ’ τραγωδώ

Στιχουργοί: Ελένη Αφεντούλη

Συνθέτες: Αντώνης Νικηφορίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Όποιος παράδας έχ̌’,
σο αλών’ ατ’ ξάι ’κι βρέχ̌’
’λόερα τ’ ξάι ’κι τερεί,
σ’ εφτωχόν απάν’ πατεί

Όθεν πάει ’κ’ ελέπ’ καλόν
Ούι! ν’ αηλί τον εφτωχόν!
Όθεν πόρτα κρούει, ’κι ανοί͜ει,
’πουγαλεύτεν τη ζωή

Πού να ευρήκ’ έναν δουλείαν;
νέ καπνά και νέ κοκκία
Κάθεσαι, ποίος θα φάει σε;
Αν πεινάς, ποίος ρωτά σε;

Αν πεινά ο εφτωχόν
κανενός ωτίν ’κ’ ιδρών’
Αρρωσταίν’, ’κ’ ευρήκ’ γιατρόν,
ούτ’ έναν παραθεόν

Ούι! ν’ αηλί τον εφτωχόν,
’κι κοιμάται ους να μερών’
Τρέχ̌’ άμον τον παλαλόν,
να μη χάν’ το ημερ’κόν

Πού να λέει τον καημόν;
Ούι! ν’ αηλί τον εφτωχόν!
Ήσυχοι κοιμούντανε,
’φτωχόν ’κι αφουκρούντανε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αλών’αλώνι
άμονσαν, όπως, καθώς
ανοί͜ειανοίγει
απάν’πάνω
αφουκρούντανεαφουγκράζονται
βρέχ̌’βρέχει
δουλείανδουλειά
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ευρήκ’βρίσκω/ει
έχ̌’έχει
ημερ’κόνμεροκάματο
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοιμούντανεκοιμούνται
κοκκίασιτάρια
κρούειχτυπάει
’λόερα(ολόερα) ολόγυρα
μερών’μερώνει, ξημερώνει
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νέούτε ne
ξάικαθόλου
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ουςως, μέχρι
παλαλόντρελό
παράδαςχρήματα, λεφτά para/pāre
παραθεόνπροστάτη
τερείκοιτάει
τρέχ̌’τρέχει
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει
ωτίναυτί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr