Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρ’ εμπάτεν σο χορόν

Για την πατρίδα μ’ τραγωδώΓια την πατρίδα μ’ τραγωδώ

Στιχουργοί: Γιώργος Ορφανίδης

Συνθέτες: Αντώνης Νικηφορίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Αρχινώ την τραγωδίαν,
αρ’ εμπάτεν σο χορόν
Χορέψτεν με την καρδίαν
σήμερον ους να μερών’

Τα ποτήρι͜α σουν σα χ̌έρι͜α
με ρακίν και με κρασίν
Σον Θεόν σην Παναΐαν
ευτάμε τρανόν ευχ̌ήν

«Εις υγείαν» ούλ’ ας λέμε
εντάμαν αδελφωμέν’
Με την ψ̌ην θα τραγωδώ σας
σίτι͜α παίζ’ η κεμεντζ̌έ -ν

Για τον κύρ’ και για τη μάνα
σήμερον θα τραγωδώ
Ξενιτειά, σεβντά, μουράτι͜α,
ψ̌η μ’, ούλι͜α θ’ αναστορώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
εμπάτενμπείτε (προστ.)
εντάμανμαζί
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
κεμεντζ̌έη λύρα kemençe/kemānçe
κύρ’πατέρα
μερών’μερώνει, ξημερώνει
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
ούλ’όλοι
ούλι͜αόλα
ουςως, μέχρι
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
σουνσας
τραγωδίαντραγούδι
τραγωδώτραγουδάω
χορέψτενχορέψτε (προστ.)
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr