Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κερεκούλα

Ση παρχαρί’ σο δρόμον

Καλλιτέχνες: Αδάμ Αποστολίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


Κερεκήν και Κερεκούλα,
η φοτά σ’ επέρεν βρούλαν
Κερεκήν και Κερεκίτσα,
ας σου είπες, ’δέν ’κ’ εγροίκ’σα

Ματσουκάτ’σσα, Ματσουκάτ’σσα,
σο δρανί σ’ απάν’ εκάτσα
Ας σο σ̌κύλο σ’ εχπαράγα,
φέρον με νερόν, εκάγα!

Μίαν, μίαν κι αλλομίαν,
χα! κωλόνομον δουλείαν!
«Άνδρας ι-μ’ σην ξενιτείαν»
λέει με, «έλα, ας φιλώ σε μίαν»

Ματσουκάτ’σσα, Ματσουκάτ’σσα,
σο δρανί σ’ απάν’ εκάτσα
Ας σο σ̌κύλο σ’ εχπαράγα,
φέρε με νερόν, εκάγα!

Είδα σε κι ο νου μ’ επήεν
κι όλιον το κορμί μ’ εσείεν
Είδα σε -ν-, επαλαλώθα,
ερρούξα, ετσ̌αμουρώθα

Ματσουκάτ’σσα, Ματσουκάτ’σσα,
σο δρανί σ’ απάν’ εκάτσα
Ας σο σ̌κύλο σ’ εχπαράγα,
Φέρε με νερόν, εκάγα!

Είδα σε ας σην αραμάδαν,
το πόι σ’ άμον λαμπάδαν
Είδα σε σο θεμελίον,
επαρέρθες με θερίον

Ματσουκάτ’σσα, Ματσουκάτ’σσα,
σο δρανί σ’ απάν’ εκάτσα
Ας σο σ̌κύλο σ’ εχπαράγα,
φέρε με νερόν, εκάγα!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
αραμάδανχαραμάδα
ας σουαπό του, από τότε που/αφότου, από αυτό που
βρούλανφλόγα brûler
’δέντίποτα
δουλείανδουλειά
δρανίφεγγίτης, άνω μέρος στέγης, οριζόντια στέγη σπιτιού
εγροίκ’σακατάλαβα
εκάγακάηκα
εκάτσακάθισα
επαλαλώθατρελάθηκα
επαρέρθεςφάνηκες
επέρενπήρε
επήενπήγε
ερρούξαέπεσα
εσείενσείστηκε
ετσ̌αμουρώθαγέμισα λάσπες çamur
εχπαράγα(αμτβ) τρόμαξα, ξαφνιάστηκα
θεμελίονθεμέλιο, η πέτρα πίσω από την εστία, με μέγεθος από την μια άκρη της εστίας στην άλλη και η οποία χρησιμεύει ως θέση καζανιού/λέβητα, ράφι, αδιέξοδη θυρίδα στον τοίχο δίπλα στην εστία που χρησιμεύει ως ράφι
θερίονθηρίο
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
ΚερεκήνΚυριακή
ΚερεκίτσαΚυριακίτσα
ΚερεκούλαΚυριακούλα
κωλόνομονάνευ αξίας, άχρηστο/η, άθλιος/α, χάλια
Ματσουκάτ’σσααυτή που είναι από τη Ματσούκα
μίανμια φορά
πόιύψος, μπόι boy
φέρονφέρε (προστ.)
φοτάμέρος γυναικείας ενδυμασίας που έμπαινε πάνω από το λαχόρι, το ζωνάρι το οποίο έδεναν οι γυναίκες τριγωνικά στη μέση τους πάνω από τη ζιπούνα, γεν. ποδιά futa
χα!να!, ορίστε!, ιδού!

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr