Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λαλώ, λαλώ και ’κι λαλείς

Άστρον είσαι και φωτά͜ειςΆστρον είσαι και φωτά͜εις

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Σταύρος Σαββίδης


Τερώ, τερώ -ν- ολόερα,
τ’ αρνί μ’ πουθέν ’κ’ ελέπω
Και την αροθυμίαν ατ’ς
τόπον ’κ’ έχω να θέκω

Λαλώ, λαλώ και ’κι λαλείς,
να κόπεται η λαλία σ’
Καλόν ημέραν ’κι θα ελέπ’ς
ας σην περηφανεία σ’

Τερέστεν το μικρόν τ’ αρνί μ’
ντ’ έμορφα κυματίζει!
Η διορία τ’ς έφτασεν,
την Κερεκήν θ’ αντρίζει

Λαλώ, λαλώ και ’κι λαλείς,
να κόπεται η λαλία σ’
Καλόν ημέραν ’κι θα ελέπ’ς
ας σην περηφανεία σ’

Τ’ ομμάτι͜α μ’ κρούν’ εσέν ισ̌μάρ’,
τ’ οφρύδι͜α μ’ «χάιντε ας πάμε»
Αΐκον έν’ το σεβνταλούκ’,
νυφόπο μ’, ντό θα ’φτάμε;

Λαλώ, λαλώ και ’κι λαλείς,
να κόπεται η λαλία σ’
Καλόν ημέραν ’κι θα ελέπ’ς
ας σην περηφανεία σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
αροθυμίαννοσταλγία
ατ’ςαυτής, της
ελέπ’ςβλέπεις
ελέπωβλέπω
έμορφαόμορφα
έν’είναι
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
ισ̌μάρ’νεύμα, νόημα işmar/նշմար
’κ’δεν ουκί<οὐχί
ΚερεκήνΚυριακή
’κιδεν ουκί<οὐχί
κόπεταικόβεται
κρούν’χτυπούν
λαλείςβγάζεις λαλιά, καλείς, αποκαλείς, προσκαλείς, οδηγείς
λαλίαλαλιά, φωνή
λαλώβγάζω λαλιά, καλώ, αποκαλώ, προσκαλώ, οδηγώ
ολόεραολόγυρα
ομμάτι͜αμάτια
οφρύδι͜αφρύδια
πουθένπουθενά
σεβνταλούκ’έρωτας sevdalık
τερέστενκοιτάξτε (προστ.)
τερώκοιτώ
’φτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr