Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όντες θα κρούει ο Εσπερινός

Άστρον είσαι και φωτά͜ειςΆστρον είσαι και φωτά͜εις

Στιχουργοί: Σταύρος Σαββίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Σταύρος Σαββίδης


Όντες θα κρούει ο Εσπερινός,
πονεί η ψ̌η μ’, δα̤κρύζω
Θυμούμαι τα νεότητα μ’
και τη ζήση μ’ κλαινίζω

Ατώρα ας σ’ εσκοτείνεψεν,
επέμ’να περισ̌άν’-ι
Εχάσα το μικρόν τ’ αρνί μ’
σον κόσμον αδ’ απάν’ -ι

Όντες θα κρούει ο Εσπερινός,
ο ήλες βασιλεύει
Απ’ εμπροστά μ’ δι͜αβαίν’ τ’ αρνί μ’
και σην δείσαν κονεύει

Ατώρα ας σ’ εσκοτείνεψεν,
επέμ’να περισ̌άν’-ι
Εχάσα το μικρόν τ’ αρνί μ’
σον κόσμον αδ’ απάν’ -ι

Όντες θα κρούει ο Εσπερινός
κι η ζωή μ’ θα τελείται
Σον άλλον κόσμον η καρδι͜ά μ’
με τ’ εσόν θα χουλείται

Ατώρα ας σ’ εσκοτείνεψεν,
επέμ’να περισ̌άν’-ι
Εχάσα το μικρόν τ’ αρνί μ’
σον κόσμον αδ’ απάν’ -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδ’εδώ
αδ’ απάν’εδώ πάνω
απάν’πάνω
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατώρατώρα
δείσανομίχλη δεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
επέμ’νααπόμεινα
εσκοτείνεψενσκοτείνιασε
εσόνδικός/ή/ό σου
ζήσηη ζωή, ο τρόπος ζωής, ο βίος του ανθρώπου
ήλεςήλιος
θυμούμαιθυμάμαι
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
κονεύειεγκαθίσταται, φωλιάζει, προσγειώνεται konmak
κρούειχτυπάει
νεότητανιότη, νιάτα
όντεςόταν
περισ̌άν’εξαθλιωμένo, κακομοίρη, δυστυχή perişan/perīşān
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
χουλείταιζεσταίνεται, θερμαίνεται
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr