Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ποντιέσσα, ζηλευτέσσα

Άστρον είσαι και φωτά͜ειςΆστρον είσαι και φωτά͜εις

Στιχουργοί: Γιώργος Κεμανετζίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Σταύρος Σαββίδης


Εσύ, πόντιον κορτσόπον,
άσπρον είσαι τσ̌ιτσ̌εκόπον
Έμορφον έν’ η λαλία σ’
Αχ! να τρώγω ’γώ τα ψ̌ήα σ’

Πιτσ̌ιμλία τα μαλλία σ’
έμορφα ’κχ̌ύγουν σ’ ωμία σ’
Τ’ ομμάτι͜α σ’ τηνάν τερούνε
να κοιμούνταν ’κ’ επορούνε

Ποντιέσσα, έμορφεσσα,
τσ̌αλιμτσ̌ίσσα, πεταχτέσσα
Εσέν ορωματι͜άγουνταν
όλ’ για να παντρεύκουνταν

Είσαι, ψ̌όπο μ’, ζηλευτέσσα,
άμον τον ήλεν ζεστέσσα
Ας σ’ όλτς πολλά εσύ φωτά͜εις,
άμον άγγελος ομοι͜άεις

Εσέν πολλοί καμαρών’νε,
«πρόσωπον φεγγάρ’ έχ̌’», λένε
Άστρον είσαι και φωτά͜εις,
για τον ουρανόν ταιριά͜εις

Ποντιέσσα, έμορφεσσα,
τσ̌αλιμτσίσσα, πεταχτέσσα
Εσέν ορωματι͜άγουνταν
όλ’ για να παντρεύκουνταν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
έμορφαόμορφα
έμορφεσσαόμορφη
έμορφονόμορφο
έν’είναι
επορούνεμπορούν
έχ̌’έχει
ήλενήλιος/ήλιο
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κοιμούντανκοιμούνται
κορτσόπονκοριτσάκι
’κχ̌ύγουνχύνονται, ξεχύνονται
λαλίαλαλιά, φωνή
όλ’όλοι/α
όλτςόλους
ομμάτι͜αμάτια
ομοι͜άειςομοιάζεις, μοιάζεις
πιτσ̌ιμλίαόμορφα, καλίγραμμα, ταιριαστά biçimli
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τερούνεκοιτούν
τηνάναυτόν/ην που
τσ̌ιτσ̌εκόπονλουλουδάκι çiçek
φωτά͜ειςφωτίζεις, λάμπεις
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌όποψυχούλα
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr