Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γουρπάνι σ’ πελι͜αλίσσα

Άστρον είσαι και φωτά͜ειςΆστρον είσαι και φωτά͜εις

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Σταύρος Σαββίδης


Το κορίτσ’ όνταν ’ίνεται
δεκαοχτώ χρονών-ι
Κρίμαν έν’ να μονά͜εις ατο
σο κρεβάτ’ μαναχόν-ι

Σεράντα ημεροκάματα
’ποίκεν τ’ εμόν τ’ αρνόπον
Μεράκ’ είχ̌εν για να φορεί
κόκκινον φιστανόπον

Ανάθεμά σε, κορτσόπον,
πώς είσαι πελι͜αλίσσα!
Μετ’ εμέναν τη σ̌κύλ’ τον γιον
εξέβες σεβνταλίσσα

Απάν’ σην πόδα σ’ που πατεί,
αλήγορα σκοτούται
Αφήντς με μαναχόν και πας
και -ν- η γούλα μ’ γομούται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλήγοραγρήγορα
απάν’πάνω
αρνόποναρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αφήντςαφήνεις
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
γούλαλαιμόςgula
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
’ίνεταιγίνεται
κορτσόπονκοριτσάκι
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μεράκ’μεράκι, καημόςmerak/merāḳ
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μονά͜ειςφιλοξενείς
όντανόταν
πόδαίχνος, πατημασιά, βήμα
’ποίκεν(εποίκεν) έκανε, έφτιαξε
σεβνταλίσσαερωτευμένη, ερωτοχτυπημένηsevdalı
σεράντασαράντα
σκοτούταισκοτώνεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr