Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Εχάθεν το φιλότιμον

Άστρον είσαι και φωτά͜ειςΆστρον είσαι και φωτά͜εις

Στιχουργοί: Κώστας Ιορδανίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Σταύρος Σαββίδης


Εχάθεν το φιλότιμον
σα χρόνι͜α ατά ντο ζούμε
Σα πλούτι͜α όλ’ ερρούξανε
και -ν- άλλο ’κι τερούνε

Εχάθεν το φιλότιμον,
ας σα χ̌είλια το γέλος
Η κάρδια μουν ομοιάζ’
άμον ισούζ’κον μέρος

Όντες η τσ̌όπι͜α σ’ έν’ βαθύν,
γομάτον με παράδες
έρχουνταν και λαρούντανε
αγιάτρευτα γεράδες

Εχάθεν το φιλότιμον,
ας σα χ̌είλια το γέλος
Η κάρδια μουν ομοιάζ’
άμον ισούζ’κον μέρος

Απ’ εμπροστά κουρφίζ’νε σε,
εσέν Θεόν ευτάγ’νε
Και απ’ οπίσ’ ι-σ’ πολεμούν
τ’ ομμάτι͜α σ’ να εβγάλλ’νε

Εχάθεν το φιλότιμον,
ας σα χ̌είλια το γέλος
Η κάρδια μουν ομοιάζ’
άμον ισούζ’κον μέρος

Εχάθεν το φιλότιμον,
ας σα χ̌είλια το γέλος
Η κάρδια μουν ομοιάζ’
άμον ισούζ’κον μέρος
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
ατάαυτά
γέλοςγέλιο, περίγελος
γεράδεςπληγές, τραύματα yara
γομάτονγεμάτο/η
εβγάλλ’νεβγάζουν
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έν’είναι
ερρούξανεέπεσαν
έρχουντανέρχονται
ευτάγ’νεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
εχάθενχάθηκε
ισούζ’κονερημικό, απομονωμένο ıssız
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κουρφίζ’νεπαινεύουν
λαρούντανεγιατρεύονται, θεραπεύονται
μουνμας
όλ’όλοι/α
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
παράδεςλεφτά, χρήματα para/pāre
πλούτι͜απλούτη
τερούνεκοιτούν
τσ̌όπι͜ατσέπη cep/ceyb

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr