Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ αρνόπο μ’ εχολίασα

Ποντιακά ΤραγούδιαΠοντιακά Τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Ντ’ εποίκα το μικρόν τ’ αρνί μ’
κι απ’ εμέν εχολιάστεν;
Άμον τ’ εμόν το καρδόπον
πώς έσυρεν κι εχάσεν;

Τ’ αρνόπο μ’ εχολίασα,
’κι ρούζ’ με κοινωνίαν
’Κι θέλ’ με ο παράδεισον
τρανόν η αμαρτία

Τ’ αρνόπο μ’ εχολίασα
και ’κι χαρεντερίζ’ με
Ευτάει αγνά φερσίματα
και πάντα τυρα̤ννίζ’ με -ν

Τ’ αρνόπο μ’ εχολίασα
καν’νάν τιδέν ’κι λέγω
Το νάζι μ’ δα̤βαίν’ σα δά̤κρυ͜α μ’
κάθουμαι κα’ και κλαίω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνάαξιοθαύμαστα, περίεργα
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
δα̤βαίν’(για τόπο) περνάει, διασχίζει, (για χρόνο) περνάει (γενικότερα) περνάει, παύει, τελειώνει διαβαίνω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
έσυρενέσυρε, τράβηξε, έριξε
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
εχάσενέχασε, έδιωξε, πέταξε
εχολιάστενθύμωσε, αγανάκτησε
κα’κάτω
καν’νάνκανέναν
καρδόπονκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
τιδέντίποτα
τυρα̤ννίζ’τυραννάω/ει, ταλαιπωρώ/εί
χαρεντερίζ’χαροποιώ/εί, ψυχαγωγώ/εί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr