Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θήμισμαν

Ποντιακά ΤραγούδιαΠοντιακά Τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Εφτά ζευγάρι͜α και το τέκ’
κρατούνε τα λαμπάδες
Κι η νύφε εσέβεν σο χορόν
με τοι παρανυφάδες

Ο ποπάς με το θυμιατόν
ευλογίζ’ τα ζευγάρι͜α
Και σο χορόν ο λυριτζ̌ής
γλυκέα σύρ’ τοξάρι͜α

Να ζει η νύφε κι ο γαμπρόν,
κουμπάρον και κουμπάρα
Να ζούνε κι όλ’ οι καλεσμέν’
κι οσήμερον π’ εχάραν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
εσέβενμπήκε
εχάρανχάρηκαν
νύφενύφη
όλ’όλοι/α
οσήμερονσήμερα
ποπάςπαπάς
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέκ’μόνο, ένα, μοναδικό tek
τοιτους/τις
τοξάρι͜αδοξαριές

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr