Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατηγοράς με, κορτσόπον

Ποντιακά ΤραγούδιαΠοντιακά Τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Κατηγοράς με, κορτσόπον,
[Ν’ αηλί εμέν!]
φαίνεται ’κι αγαπάς με
[όι, όι/έλα-ν-έλα]
Και μετ’ ατό εσύ ντ’ ευτάς
[Ν’ αηλί εμέν!]
πας κακόν να ευτάς με
[όι, όι/έλα-ν-έλα]

Με τ’ ομματί’ σ’ το τέρεμαν
[Ν’ αηλί εμέν!]
τα δά̤κρυ͜α μ’ κατηβαίν’νε
[όι, όι/έλα-ν-έλα]
Κυλίουνταν σο καρδόπο μ’
[Ν’ αηλί εμέν!]
και το ψ̌όπο μ’ μαραίν’νε
[όι, όι/έλα-ν-έλα]

Νουνίζω και ζαλίουμαι,
[Ν’ αηλί εμέν!]
υπομονή ξάι ’κ’ έχω
[όι, όι/έλα-ν-έλα]
Κι ας σο πονοτυρι͜άννιγμαν
[Ν’ αηλί εμέν!]
εγώ άλλο ’κι αντέχω
[όι, όι/έλα-ν-έλα]

Ντό έχω και ντό έπαθα;
[Ν’ αηλί εμέν!]
Ντό κλαίγω και στενάζω;
[όι, όι/έλα-ν-έλα]
Γιατί σίτ’ καλοκάθουμαι
[Ν’ αηλί εμέν!]
βαρέα αναστενάζω;
[όι, όι/έλα-ν-έλα]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
βαρέαβαριά, συχνά, πολύ
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
ζαλίουμαιζαλίζομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κατηβαίν’νεκατεβαίνουν
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
κυλίουντανκυλιούνται
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νουνίζωσκέφτομαι
ξάικαθόλου
ομματί’ματιού
σίτ’καθώς, ενώ σόταν<εις όταν
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr