Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έρθες σ’ ηλεβασίλεμα μ’

Κάποτε στον ΠόντοΚάποτε στον Πόντο

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Κωστίκας Κωνσταντινίδης

Καλλιτέχνες: Γεώργιος Εμμανουηλίδης, Κωστίκας Κωνσταντινίδης


Έρθες σ’ ηλεβασίλεμα μ’,
εσύ, ση ήλ’ την έβγαν
Άνοιξη σ’ εσόν τη ζωήν,
εγώ ση ζήσ’ την δέβαν

Τα τέρτι͜α μ’ εμέν εγέρασαν,
έσπρυναν τα μαλλία μ’
Έρθες σ’ ηλεβασίλεμα μ’,
βαρύν έν’ η καρδία μ’

Έρθες, εγώ, [και] τα παλαιά
αναστορώ και λέγω
Θυμούμαι τα νεότητα μ’,
πικρολογώ και κλαίγω

Άνοιξην είχα [και] ση ζωή μ’,
μικρά έταν τα χρόνια μ’
Έρθες και σο μοθόπωρον,
σα βάσανα, σα πόνι͜α μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
έβγανέξοδο (αιτιατ. του έξοδος)
έν’είναι
έρθεςήρθες
εσόνδικός/ή/ό σου
έσπρυνανάσπρισαν
έτανήταν
ζήσ’ζήση, ζωή
θυμούμαιθυμάμαι
μοθόπωρονφθινόπωρο
νεότητανιότη, νιάτα
πόνι͜απόνοι
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr