Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξανθόν κορίτσ’

Κάποτε στον ΠόντοΚάποτε στον Πόντο

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Κωστίκας Κωνσταντινίδης

Καλλιτέχνες: Γεώργιος Εμμανουηλίδης, Κωστίκας Κωνσταντινίδης


Χαράς ζωήν έν’ σο παρχάρ’,
τ’ αρνία εγνεφίζ’νε
Ξυπνά¹ και το ξανθόν κορίτσ’,
τα τσ̌ιτσ̌έκια -ν- ανθίζ’νε

Τα στράτας τώρα δεν¹ γελούν,
τα ραχ̌ία φωτάζ’νε
Τα παλληκάρι͜α σον παρχάρ’
λέγ’νε κι αναστέναζ’νε

Και το κορτσόπον το ξανθόν,
τίνος χατίρ’ θ’ ευτάει;
Αφήν’ οπίσ’ και τον παρχάρ’,
σα ξένα φεύ’ και πάει

Χρόνια δι͜αβαίν’νε και καιροί,
πικρόν η ξενιτεία
Κλώσ̌κεται το ξανθόν κορίτσ’
με άντραν και παιδία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανθίζ’νεανθίζουν
αφήν’αφήνει
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουνδιαβαίνω
εγνεφίζ’νεξυπνούν
έν’είναι
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
κορτσόπονκοριτσάκι
λέγ’νελένε
οπίσ’πίσω
παιδίαπαιδιά
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
ραχ̌ίαράχες, βουνά
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τίνοςποιού;
τσ̌ιτσ̌έκιαλουλούδιαçiçek
φεύ’φεύγει
φωτάζ’νεφωτίζουν, λάμπουν
Σημειώσεις
¹ «ξυπνά» και «δεν», αποδόσεις στην νεοελληνική των πιο ορθών «εγνεφίζ’/’γνεφίζ’» και «’κι»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 30576 | Albums/Singles: 3809 | Συντελεστές: 3814 | Λήμματα: 57285
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr