Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η άλωση του Πόντου

Κάποτε στον ΠόντοΚάποτε στον Πόντο

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Κωστίκας Κωνσταντινίδης

Καλλιτέχνες: Γεώργιος Εμμανουηλίδης, Κωστίκας Κωνσταντινίδης


Ο Τοπάλ-Οσμάν χωρία
καίει και ρημάζ’
Ο ελληνισμός του Πόντου
κλαίει κι αναστενάζ’
[Αναστενάζ’!]

Σπάζ’νε κορτσόπα, νυφάδες
και μωρά
Παίρ’νε τα υπάρχοντα τουν
και όλια τουν τα ζωντανά/ζα
[τα ζωντανά!]

Τραπεζούντιοι, Κερασούντιοι
και Σαντέτ’
Εσέβανε σα παπόρι͜α
όλεν το μιλέτ’
[Ξαν/Βάι! το μιλέτ’!]

Σην Ελλάδαν και -ν- εχπάσταν
ούλ’ μαζί
Και -ν- ο ρημαγμένον Πόντον
σην ψ̌η ατουν θα ζει
[Πάντα θα ζει!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατουντους
εσέβανεμπήκανε
εχπάσταναναχώρησαν, κίνησαν για
ζαζώα
κορτσόπακοριτσάκια
μιλέτ’φυλή, έθνος millet
νυφάδεςνύφες
ξανπάλι, ξανά
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
όλιαόλα
ούλ’όλοι
παίρ’νεπαίρνουν
παπόρι͜αβαπόρια, καράβια vapore
Σαντέτ’οι έχοντες καταγωγή από την Σάντα
σπάζ’νεσφάζουνε
τουντους
χωρίαχωριά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr