Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο τραγωδι͜άνον

Κάποτε στον Πόντο

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Καλλιτέχνες: Γεώργιος Εμμανουηλίδης, Κωστίκας Κωνσταντινίδης


Τη χαράς πουλία
είναι τα παιδία
ο τραγωδι͜άνον και -ν- ο λυριτζ̌ής
Παντρεύ’ το πουλόπο μ’,
λύεται το ψ̌όπο μ’
Εγώ -ν- είμαι τραγουδιστής

Άλλος παίρ’ την κάλη μ’,
κρούγω το κιφάλι μ’
Εσύ, πρέπ’ ξαν να τραγωδείς!
Τα πουλόπα λένε
τη σεβντάν και κλαίγ’νε,
τραγουδάνε «ρίζα μ’, μη πονείς!»

Σην χαράν θ’ επέγ’να
και σεΐρ’ θ’ ετέρ’να
έναν τραγωδι͜άνον και λυριτζ̌ήν
Θ’ έμ’νε χαρεμένον,
καλοφορεμένον,
πολλά μερακλίν και σεβνταλίν

Ντό ν’ ευτάγω ο μαύρον;
’κι παίρ’ με -ν- ο Χάρον!
Εγώ υποφέρω και πονώ
Τη σεβντά μ’ αντρίζ’νε
κι εμέν ’κι νουνίζ’νε
Εγώ, ξαν πρέπ’ να τραγωδώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αντρίζ’νεαντρίζουν, παντρεύουν, παντρεύονται
έμ’νεήμουν
επέγ’ναπήγαινα
ετέρ’νακοιτούσα
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
κάληη αγαπητή σύζυγος, η σύζυγος
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
κλαίγ’νεκλαίνε
κρούγωχτυπώ
λύεταιλιώνει
μερακλίνμερακλίδικο
νουνίζ’νεσκέφτονται
ξανπάλι, ξανά
παιδίαπαιδιά
παίρ’παίρνω/ει
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόπαπουλάκια
πουλόποπουλάκι
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβνταλίνερωτοχτυπημένη/ο, ερωτευμένη/ο, ερωτικό sevdalı
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σεΐρ’θέαμα πρόσφορο για διασκέδαση (τερώ σεΐρ: κοιτώ κάτι παραμένοντας αμέτοχος) seyir/seyr
τραγωδείςτραγουδάς
τραγωδι͜άνοντραγουδιστής
τραγωδώτραγουδάω
χαρεμένονχαρούμενο
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr