Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο τραγωδι͜άνον

Κάποτε στον ΠόντοΚάποτε στον Πόντο

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Κωστίκας Κωνσταντινίδης

Καλλιτέχνες: Γεώργιος Εμμανουηλίδης, Κωστίκας Κωνσταντινίδης


Τη χαράς πουλία
είναι τα παιδία
ο τραγωδι͜άνον και -ν- ο λυριτζ̌ής
Παντρεύ’ το πουλόπο μ’,
λύεται το ψ̌όπο μ’
Εγώ -ν- είμαι τραγουδιστής

Άλλος παίρ’ την κάλη μ’,
κρούγω το κιφάλι μ’
Εσύ, πρέπ’ ξαν να τραγωδείς!
Τα πουλόπα λένε
τη σεβντάν και κλαίγ’νε,
τραγουδάνε «ρίζα μ’, μη πονείς!»

Σην χαράν θ’ επέγ’να
και σεΐρ’ θ’ ετέρ’να
έναν τραγωδι͜άνον και λυριτζ̌ήν
Θ’ έμ’νε χαρεμένον,
καλοφορεμένον,
πολλά μερακλίν και σεβνταλίν

Ντό ν’ ευτάγω ο μαύρον;
’κι παίρ’ με -ν- ο Χάρον!
Εγώ υποφέρω και πονώ
Τη σεβντά μ’ αντρίζ’νε
κι εμέν ’κι νουνίζ’νε
Εγώ, ξαν πρέπ’ να τραγωδώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αντρίζ’νεαντρίζουν, παντρεύουν, παντρεύονται
έμ’νεήμουν
επέγ’ναπήγαινα
ετέρ’νακοιτούσα
ευτάγωκάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
κάληη αγαπητή σύζυγος, η σύζυγος
’κιδενουκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
κλαίγ’νεκλαίνε
κρούγωχτυπώ
λύεταιλιώνει
μερακλίνμερακλίδικο
νουνίζ’νεσκέφτονται
ξανπάλι, ξανά
παιδίαπαιδιά
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόπαπουλάκια
πουλόποπουλάκι
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σεβνταλίνερωτοχτυπημένη/ο, ερωτευμένη/ο, ερωτικόsevdalı
σεΐρ’θέαμα πρόσφορο για διασκέδαση (τερώ σεΐρ: κοιτώ κάτι παραμένοντας αμέτοχος)seyir/seyr
τραγωδείςτραγουδάς
τραγωδώτραγουδάω
χαρεμένονχαρούμενο
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr